Wayside story

Opowieść o drodze, która nie potrzebuje celu – jest celem samym w sobie.